Thời gian còn lại

1. Câu 1 : Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng ?

 
 
 

2. Câu 2 : Khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

 
 
 

3. Câu 3 : Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới đây?

 
 
 

4. Câu 4 : Trong trường hợp đặc biệt, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích có thể lưu hành trên đường nhưng phải xin phép cơ quan nào?

 
 
 

5. Câu 5 : Thời gian làm việc trong một ngày của người lái xe được quy định là bao nhiêu?

 
 
 

6. Câu 6 : Xe vệ sinh môi trường, ôtô chở phế thải, vật liệu rời khi hoạt động vận tải trong đô thị phải thực hiện những quy định gì ghi ở dưới đây?

 
 

7. Câu 7 : Khi sơ cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông đường bộ không còn hô hấp, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì?

 
 

8. Câu 8 : Khi điều khiển ôtô qua đoạn đường ngập nước, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?

 
 
 

9. Câu 9 : Khi điều khiển ôtô tới gần xe chạy ngược chiều vào ban đêm, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?

 
 
 

10. Câu 10 : Khi điều khiển xe ôtô trên đường trơn cần chú ý những điểm gì?

 
 

11. Câu 11 : Khi điều khiển ôtô gặp mưa to hoặc sương mù, người lái xe phải làm gì?

 
 
 

12. Câu 12 : Những hành vi nào ghi ở dưới dây bị nghiêm cấm?

 
 

13. Câu 13 : Người điểu khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma tuý có bị nghiêm cấm hay không?

 
 

14. Câu 14 : Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

 
 

15. Câu 15 : “Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?

 
 

16. Câu 16 : Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

 
 

17. Câu 17 : Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị cấm?

 
 

18. Câu 18 : Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua?

 
 
 

19. Câu 19 : Biển nào báo hiệu đường hầm?

 
 
 

20. Câu 20 : Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

 
 
 
 

21. Câu 21 : Biển số 1 có ý nghĩa gì?

 
 
 

22. Câu 22 : Biển số 3 có ý nghĩa gì?

 
 
 
 

23. Câu 23 : Biển nào báo hiệu đường có làn đường dành cho ôtô khách?

 
 
 

24. Câu 24 : Biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách?

 
 
 

25. Câu 25 : Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

 
 

26. Câu 26 : Bạn xử lý như thế nào khi vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

 
 

27. Câu 27 : Phía trước có một xe đang lùi vào chỗ đỗ, xe con phía trước chuyển làn sang đường bên trái, bạn xử lý thế nào?

 
 
 

28. Câu 28 : Bạn xử lý thế nào khi xe phía trước đang lùi khỏi nơi đỗ?

 
 
 

29. Câu 29 : Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 
 
 

30. Câu 30 : Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 
 
 

Câu hỏi 1 trong 30