Thời gian còn lại

1. Câu 1 : Khái niệm “đường phố’” được hiểu như thế nào là đúng?

 
 
 

2. Câu 2 : Hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có bị nghiêm cấm hay không?

 
 
 

3. Câu 3 : Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không?

 
 
 

4. Câu 4 : Những hành vi nào sau đây bị cấm?

 
 

5. Câu 5 : Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có bị nghiêm cấm hay không?

 
 
 

6. Câu 6 : Khi xảy ra tai nạn giao thông, những hành vi nào ghi ở duới đây bị nghiêm cấm?

 
 

7. Câu 7 : Những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?

 
 
 

8. Câu 8 : Việc sản xuất, mua bán, sử dụng biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong luật giao thông đường bộ?

 
 
 

9. Câu 9 : Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì theo quy định được ghi ở dưới đây?

 
 

10. Câu 10 : Đạo đức cơ bản của mỗi con người, của người lái xe thể hiện ở những điểm nào ghi dưới đây?

 
 

11. Câu 11 : Một số nét đẹp về truyền thống đạo đức của mỗi con người Việt Nam theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là?

 
 

12. Câu 12 : Khái niệm về đạo đức nghề nghiệp của người lái xe kinh doanh vận tải được hiểu như thế nào?

 
 

13. Câu 13 : Khái niệm về văn hóa giao thông được hiểu như thế nào là đúng?

 
 

14. Câu 14 : Khi động cơ ôtô đã khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ôtô?

 
 
 
 

15. Câu 15 : Ôtô tham gia đường bộ phải đảm bảo các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nào ghi dưới đây?

 
 

16. Câu 16 : Ôtô tham gia giao thông trên đường bộ phải bắt buộc có đủ bộ phận giảm thanh, giảm khói không?

 
 

17. Câu 17 : “Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông” gồm những đối tượng nào?

 
 

18. Câu 18 : Biển nào cấm người đi bộ?

 
 
 
 

19. Câu 19 : Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

 
 
 
 

20. Câu 20 : Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

 
 
 
 

21. Câu 21 : Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, xe môtô 2 bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

 
 
 
 

22. Câu 22 : Biển nào cấm ôtô tải?

 
 
 
 

23. Câu 23 : Biển nào cấm máy kéo?

 
 
 
 

24. Câu 24 : Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 
 

25. Câu 25 : Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 
 

26. Câu 26 : Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 
 

27. Câu 27 : Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 
 

28. Câu 28 : Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

 
 

29. Câu 29 : Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

 
 

30. Câu 30 : Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 

Câu hỏi 1 trong 30