Các loại bằng lái xe tại Việt Nam

4.4 (88.57%) 14 votes

Bằng lái xe tại Việt Nam hiện nay được phân cấp ra làm 10 hạng bằng lái cụ thể như sau:

1. Bằng lái xe hạng A1 cấp cho :

 • Người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3;
  Người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.
Bằng lái xe máy A1

2. Bằng lái xe hạng A2 cấp cho :

 • Người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1
Bằng lái xe hạng A2

3.Bằng lái xe hạng A3 cấp cho :

 • Người lái xe để điều khiển xe mô tô ba bánh, bao gồm cả xe lam, xích lô máy và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.
Bằng lái xe hạng A3

4. Bằng lái xe hạng A4 cấp cho :

 • Người lái xe để điều khiển các loại máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1000 kg.
Bằng lái xe hạng A4

5.Bằng lái xe hạng B1 cấp cho :

 • Người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: 
  • Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe, xe ô tô dưới 9 chỗ mà hệ thống số là tự động (AT).
  • Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500 kgMáy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg.
   Bằng lái xe hạng B1

6. Bằng lái xe hạng B2 cấp cho :

 • Người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
  • Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg
  • Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, được lái xe số tự động và số sàn.

7. Bằng lái xe hạng C cấp cho :

 • Người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
  • Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên
  • Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên
  • Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2
   Bằng lái xe hạng C

8. Bằng lái xe hạng D cấp cho :

 • Người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
  • Ô tô chở người từ 10 – 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe
  • Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C
   Bằng lái xe hạng D

9. Bằng lái xe hạng E cấp cho :

 • Người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
  • Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi
  • Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và D. 
   Bằng lái xe hạng E
 • Người có giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D và E khi điều khiển các loại xe tương ứng được kéo thêm một rơ moóc có trọng tải thiết kế không quá 750 kg.

10. Bằng lái xe hạng F cấp cho :

 • Người có giấy phép lái xe các hạng B2, C, D và E để điều khiển các loại xe ô tô tương ứng kéo rơ moóc có trọng tải thiết kế lớn hơn 750 kg, sơ mi rơ moóc, ô tô khách nối toa, được quy định như sau:
Bằng lái xe hạng F

 

 • Bằng lái xe hạng FB2 cấp cho người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng B2 có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1 và hạng B2;
 • Bằng lái xe hạng FC cấp cho người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và hạng FB2;
 • Bằng lái xe hạng FD cấp cho người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng D có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D và FB2;
 • Bằng lái xe hạng FE cấp cho người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng E có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe: ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FD.

Trên đây là tất cả các loại bằng lái xe tại Việt Nam hiện nay !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *