1. Câu 1 : Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng? Đường bộ gồm:

 
 
 

2. Câu 2 : “Vạch kẻ đường” được hiểu như thế nào là đúng?

 
 
 

3. Câu 3 : Khái niệm “Phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng?

 
 
 

4. Câu 4 : Khái niệm “Làn đường” được hiểu như thế nào là đúng?

 
 
 

5. Câu 5 : Khái niệm “Đường phố” được hiểu như thế nào là đúng?

 
 
 

6. Câu 6 : Khái niệm “Dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

 
 
 

7. Câu 7 : Dải phân cách trên đường bộ có những loại nào?

 
 

8. Câu 8 : Khái niệm “đường ưu tiên” được hiểu như thế nào là đúng?

 
 
 

9. Câu 9 : Phương tiện giao thông đường bộ gồm những loại nào?

 
 
 

10. Câu 10 : Khái niệm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được hiểu như thế nào là đúng?

 
 

11. Câu 11 : Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?

 
 
 

12. Câu 12 : Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

 
 
 
 

13. Câu 13 : Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

 
 
 

14. Câu 14  : Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

 
 
 

15. Câu 15 : Biển nào cấm quay xe?

 
 
 

16. Câu 16 : Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 
 

17. Câu 17 : Xe nào được quyền đi trước?

 
 
 

18. Câu 18 : Theo hướng mũi tên xe nào được phép đi?

 
 
 
 

19. Câu 19 : Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 
 
 

20. Câu 20 : Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 
 
 

Câu hỏi 1 trong 20