1. Câu 1 : Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo đường vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 

2. Câu 2 : Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước?

 
 
 

3. Câu 3 : Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoăc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng lại ngay và giữ khoảng cách tối thiểu bao nhiêu mét tính từ ray gần nhất?

 
 
 
 

4. Câu 4 : Người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe vào đường cao tốc?

 
 
 

5. Câu 5 : Người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe ra khỏi đường cao tốc?

 
 

6. Câu 6 : Những trường hợp nào ghi ở dưới đây không được đi vào đường cao tốc trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo trì đường cao tốc?

 
 
 

7. Câu 7 : Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

 
 
 

8. Câu 8 : Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?

 
 

9. Câu 9 : Người điều khiến xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong những trường hợp nào?

 
 

10. Câu 10 : Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện những hành vi nào dưới đây?

 
 
 

11. Câu 11 : Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

 
 
 
 

12. Câu 12 : Biển nào báo hiệu chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

 
 
 
 

13. Câu 13 : Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

 
 
 

14. Câu 14 : Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?

 
 

15. Câu 15 : Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

 
 

16. Câu 16 : Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

 
 

17. Câu 17 : Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 
 
 
 

18. Câu 18 : Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 
 

19. Câu 19 : Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 

20. Câu 20 : Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 
 
 

Câu hỏi 1 trong 20