1. Câu 1 : Trong các trường hợp dưới đây, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người lái xe mô tô cần thực hiện như thế nào?

 
 
 
 

2. Câu 2 : Đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đường nào?

 
 
 

3. Câu 3 : Trên đường bộ trong khu vực đông dân cư, xe mô tô hai bánh, xe gắn máy tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu?

 
 
 
 

4. Câu 4 : Trên đường bộ trong khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 40 Km/h

 
 
 

5. Câu 5 : Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 50Km/h?

 
 
 
 

6. Câu 6 : Khái niệm về văn hóa giao thông được hiểu như thế nào là đúng?

 

 
 

7. Câu 7 : Người lái xe cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ, không phân biệt làn đường, vạch phân làn, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường một chiều được coi là hành vi nào trong các hành vi sau đây?

 
 
 

8. Câu 8 : Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào?

 
 
 
 

9. Câu 9 : Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào?

 
 
 
 

10. Câu 10 : Người có văn hóa giao thông khi điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ phải đảm bảo các điều kiện gì?

 
 

11. Câu 11 : Biển nào cấm người đi bộ?

 
 
 
 

12. Câu 12 : Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

 
 
 
 

13. Câu 13 : Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

 
 
 

14. Câu 14 : Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

 
 
 

15. Câu 15 : Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác

 
 
 
 

16. Câu 16 : Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 
 

17. Câu 17 : Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 
 
 

18. Câu 18 : Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông?

 
 

19. Câu 19 : Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 
 
 

20. Câu 20 : Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 
 
 

Câu hỏi 1 trong 20